Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výcvik koně ve skoku

Předpoklady pro zahájení skokového výcviku
• tvůj kůň musí bezprostředně a ochotně reagovat na pobídky a zádrže
• musí chodit v klusu a ve cvalu na rovné linii i na kruzích
• měl by být zvyklý překonávat v klusu nebo ve cvalu kavalety na nejnižší výšce

Co je důležité pro stavbu prvních překážek?
• jestliže kůň skákal ve volnosti, je vhodné použít pro první skákání způsob postavení skoku, na který je zvyklý
• první skok by měl být postavený směrem ke vchodu (ke stáji...)
• zpočátku s koněm skákej přes takový skokový materiál, který už zná
• nejvhodnější je ´křížek´, který koně navádí do středu
• v žádném případě nepoužívej v začátku jednoduché stojany, protože by se kůň instinktivně pokoušel je oběhnout

Co mám vědět při skokovém výcviku mladého koně?
• nezkušený kůň patří do ruky zkušenému a citlivému jezdci
• kůň má být před skákáním uvolněný, ale v žádném případě nesmí jevit známky únavy
• každý nový skok svému koni nejdřív ukaž
• první skok najížděj v klidném klusu, překážka by měla být nízká, aby bylo možné ji lehce a bez chyby překonat, i když kůň lehce zatáhne nebo zbrzdí
• opakuj první skok, dokud ho kůň neabsolvuje klidně a uvolněně, pak teprve přejdi k dalšímu skoku
• najížděj rovně a za skokem se snaž rovnou linii udržet
• snaž se, abys udržel v klusu stejný rytmus a tempo
• pobídka holení má být jen tak silná, jak je zapotřebí k udržení rytmu a tempa v klusu, vyhni se při nájezdu jakémukoliv silnému tlaku
• nesnaž se koni diktovat, kdy má odskočit a strkat ho do odskoku, kůň se má od začátku učit samostatně taxírovat a hledat si místo odskoku
• tvoje pobízení by nemělo být silnější než je nezbytně potřeba, dej svému koni šanci, aby včas zaměřil svou pozornost na překážku a tak se mohl plně soustředit na její překonání
• zvykni si koně po každém skoku co nejrychleji, důsledně, ale opatrně bez hrubého zásahu, dostat pod kontrolu, aby byl na pomůckách
• uvědom si, že nájezd na další skok začíná s doskokem předcházejícího
• pochval koně za každý, i méně zdařilý skok
• dbej na klid a uvolněnost, protože jen klidný a spokojený kůň může ochotně, uvolněně a pozorně skákat
• NEPŘETĚŽUJ HO - jednou ztracená důvěra při skákání se jen zřídka dá napravit

Problémy

Problém: Kůň zastaví nebo vyhne

Tip:
• zkus skok několikrát absolvovat za zkušeným koněm, podpoř ho hlasem a holení
• opakuj několikrát i druhý den, dokud spolehlivě nereaguje na holeň a na hlas

Problém: Kůň na skok nezatáhne, při nájezdu zpomaluje

Tip:
• připrav koně, aby byl pozornější na pobídky – např. častými přechody z kroku do klusu
• nejdřív najížděj v kroku, až tři-čtyři koňské délky před skokem přejdi do klusu, pobídni zároveň hlasem, opakuj několikrát

Problém: Kůň má tendenci se na skok řítit

Tip:
• nejprve je nutné věnovat dostatek času práci na uvolnění, přitom příležitostně překlusat nízko položené kavalety, z klusu překonat kavaletu nebo nízký skok, aby kůň považoval překonávání malých skoků v klusu za samozřejmost
• většinou skákat od vchodu (od stáje, od koní)
• nájezd z velkého kruhu, nenajížděj z dálky
• obecně je dobré pracovat ze skoku na skok na obloucích
• pokus se při nájezdu zjemnit spojení s koněm co nejvíc, aby jsi snížil jeho napětí
• důležité - často opakuj cvik nechat vytáhnout otěže
• u velmi hektických koní dej asi 2 m před skok několik kavalet na klus (1,3 - 1,4m)
• snaž se sedět klidně a pružně, vyhni se přehnaným pohybům těla a prudkých pohybů paží a ruky

Problém: Po doskoku se kůň chová hekticky

Tip:
• nikdy ho tvrdě nebrzdi ani netrestej, protože nejčastější příčinou prchání po doskoku bývá strach z ruky jezdce
• před skokem nepobízej víc, než je nutné
• po každém skoku důsledně použij poloviční zádrž, dokud není kůň v požadovaném tempu, u mladých koní pomůže mantinel - hrazení
• při zádrži v lehkém sedu je vhodné co nejvíce se přiblížit k sedlu (aniž bys tam dopadl!) a narovnej se, v případě potřeby jdi až do drezurního sedu
• po následující zádrži okamžitě povol, případně lehce prodluž otěže
• jestliže kůň znovu vyrazí dopředu, vezmi ho na kruh, přejdi krátce do kroku, než začneš s novým nájezdem

Problém: Kůň je při skákání vždycky nervózní

Tip:
• nervózní kůň by měl skákat co nejčastěji, ale s co nejmírnějšími požadavky
• tvůj kůň se musí naučit, že skákání přes malé překážky a práce na kavaletách i jiném skokovém materiálu je běžná součást jeho života
• zařaď do každodenní práce příležitostné absolvování skoku z klusu
• také drezúrní práci se snaž dělat tam, kde je skokový materiál
• u nervózních koní je udržení stálého tempa a rytmu velice důležité!!
• vyhni se náhlým změnám tempa
• na nervovou soustavu koně má pozitivní vliv pohyb v terénu

Problém: Kůň se před skokem vymaní z pomůcek, jde nekontrolovaně proti ruce, překážku je schopen proskočit

Tip:
• sebekriticky zhodnoť, jestli koně nepřetěžuješ (např. příliš mnoho skoků nebo příliš vysoko)
• zkus při nájezdu udržet co nejjemnější přilnutí, protože častou příčinou tohoto chování je hrubá ruka
• abys docílil jemného přilnutí a přitom si zachoval kontrolu nad koněm, k tomu ti může pomoci širší držení otěží - zmírní se tím tlak udidla v hubě. U mnoha koní se tím odpor proti ruce jezdce odstraní
• najížděj skoky co možná nejpomaleji a před skokem ruku lehce povol
• zpomalení nájezdu musí odpovídat výšce překážky
• praktikuj více krátkých polovičních zádrží s následným povolením, aby se kůň nestačil při nájezdu do udidla ´zakousnout´
• často pomůže najíždět skok při postavení koně k jedné ruce, nebo také během nájezdu koně přestavíme k druhé ruce
• v mnoha případech je dobré praktikovat nájezdy z obratu
• nikdy koně před skokem extrémně nepobízej, nenuť ho násilím, protože se pak snadno vymkne kontrole - nedávej mu příležitost k odmítání ani toto odmítání svým chováním nepodporuj

Problém: Kůň nejde na skok rovně

Tip:
• pokus se pracovat s koněm na jízdárně cviky na srovnání, abys tomuto problému předešel
• korektura je snazší, když kůň dobře reaguje na holeň působící dopředu a do strany
• je vhodné skákat přes křížky, které koně navádějí do středu
• nezkušeným koním pomůže ulička z bariér položených na zemi
• pokud kůň táhne pořád k jedné straně, jedná se o vrozenou a neodstraněnou křivost koně
• s koněm, který je křivý doprava, najížděj skok v postavení k levé ruce s výrazným působením vnitřní-levé holeně, s koněm křivým doleva naopak

 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář