Jdi na obsah Jdi na menu
 Pat Parelli 

 

 

Změňte sami sebe:

 

Výukový systém, který, jak Pat říká, ,,učí žáky, jak učit koně“, se opírá o šest hlavních zásad:

 

- 1 PŘÍSTUP – Patovo motto zní ,, Buď pozitivní, progresivní a přirozený.“

 

- 2 VĚDOMOSTI – Nezajímejte se pouze o jezdectví, ale i o chování koní. Je třeba pochopit jejich chování, přemýšlení a komunikaci. Naučíte se toho mnoho z: kurzů, videonahrávek apod.

 

- 3 POMŮCKY – Ke komunikaci s koněm potřebujete tyto věci: ,, mrkvovou“ hůlku (carrot stisk), dlouhou lonži, provazovou ohlávku / hůlku nikdy nepoužíváme jako bič!! /.

 

- 4 TECHNIKY – klíčové slovo = komunikace. Postupné zvládání Patova systému se u cvičitele vyvíjí a zlepšuje cit pro koně.

 

- 5 ČAS – Zdokonalování stojí čas jak cvičitele, tak koně a je nutné, aby jej do výcviku oba investovali.

 

- 6 PŘEDSTAVIVOST – Patův program zahrnuje mnoho cvičení, která mají účastníky naučit, jak trávit čas s koněm kreativním způsobem a stimulovat ho mentálně, fyzicky a emociálně.

 

 

 

 

 

S e d m    h e r

 

 

 

Tím, že koně naučíte Sedm her a ukážete mu, jak reagovat na tlakový podnět, zvýšíte jeho sebejistotu a sebedůvěru, podpoříte jeho důvěru ve vás a naučíte ho reagovat na každý váš pokyn. Budete s ním mluvit řečí, které rozumí, a dokáže postoupit k dalším stupňům komunikace.

 

 

HRA ČÍSLO JEDNA – PŘÁTELSKÁ HRA

 

Cílem první hry je vybudovat mezi vámi a koněm partnerský vztah. Dotýkejte se koně mrkvovou hůlkou po celém těle: nejprve rukama, potom vodítkem a nakonec i hůlkou. S doteky roste i důvěra koně – přestane se bát přímého kontaktu a získá větší sebejistotu. Kůň by měl všechny hry přijmout beze strachu a zmatku.

 

 

 

Radíme:

- Dotýkejte se koně citlivě a s láskou.

- Buďte ke koni ohleduplní a pozorní – požádejte ho o dovolení vstoupit do jeho osobního prostoru.

- Pokud má kůň na některém citlivém místě tendenci kopat, dotýkejte se ho mrkvovou hůlkou. Držte se v takové pozici, aby měl kůň hlavu stále lehce natočenou k vám a aby po vás nemohl vyhodit zadkem.

 

 

 

HRA ČÍSLO DVĚ – DIKOBRAZÍ HRA

 

Tato hra učí koně reagovat na tlak: ustoupit mu nebo ho následovat. Je přípravou na udidlo a učí ho reakci na pobídku nohou jezdce. Tlak se aplikuje ve čtyřech fázích. Začínáme velmi zlehka, pokud kůň nereaguje, tlak stupňujeme. Jakmile se kůň pohne žádaným způsobem, ihned povolíme.

 

Radíme (ustupování):

- Tlak musí být rovnoměrný, nepřetržitý, nikdy by nemělo jít o přerušované pošťuchování.

 

 Radíme (následování):

 

- Vždy si uvědomte, zda stojíte ve správné pozici. Pokud tomu tak není, pohne se kůň jiným směrem, než chcete.

 

HRA ČÍSLO TŘI – ŘÍDÍCÍ HRA

 

Tato hra se podobá hře č. 2, na rozdíl od ní se ale v této hře se cvičitel koně nedotýká; tlak pouze naznačuje pohybem těla a popleskáváním mrkvovou hůlkou na zem nebo jejím přejížděním po vodítku. Cílem Řídící hry je naučit koně pohybovat se ve všech čtyřech směrech. Když se kůň naučí reagovat na mrkvovou hůlku, je možné dávat povely rukama. Koně se nedotýkejte, pouze ve vzduchu naznačte, co má dělat.

 

Radíme:

 

- Zpočátku stačí, aby se kůň pohnul jenom o několik kroků.

- Řeč vašeho těla by měla být zřetelná a pro koně jasně čitelná, aby perfektně chápal, co po něm chcete.

 

 

HRA ČÍSLO ČTYŘI – JO-JO HRA

 

Při této hře (jdi ode mě, pojď ke mně) se kůň učí pohybu vpřed a vzad v přímých liniích. Tato hra je vlastně kombinací hry druhé a třetí. I zde je možné použít čtyři fáze tlaku, ale konečným cílem je, aby kůň reagoval jen na signál rukou bez použití vodítka. Nejprve se soustřeďte na pohyb dopředu a dozadu; když jej kůň zvládne, zaměřte se na to, aby se pohyboval v přímce.

 

Radíme:

- Pokud narazíte na problém, zamyslete se, zda váš kůň zvládl dobře druhou a třetí hru. Zopakujte je a potom se znovu vraťte k jo-jo hře.

- S výcvikem postupujte pomalu. Jestliže kůň zvládne hru opravdu dobře, můžete mu ji zpestřit; třeba s ním hrát jo-jo hru na kopci nebo přes kavalety.

 

HRA ČÍSLO PĚT – KRUHOVÁ HRA

 

Jedním z účelů této hry je, aby kůň pochopil, že jeho prací je udržovat krok a směr tak dlouho, dokud mu nedáte pokyn. Při této hře se kůň pohybuje okolo cvičitele na kruhu. Pokyny ve všech fázích hry je opět potřeba doprovázet správnou řečí těla: když koně posíláte na obvod kruhu, když mu dáváte pokyn, aby se k vám vrátil, když ho udržujete v žádané vzdálenosti a pohybu. Kůň se při této hře učí sledovat vás a přijít k vám, zvlášť když je nejistý a zmatený. Postupným zvládáním jednotlivých úrovní Parelliho výcviku budete schopni pracovat se svým koněm ve volnosti, i když se kolem budou pohybovat jiní koně. Tyto hry jsou důležité i pro pozdější práci s koněm.

 

Radíme:

- Pokud kůň zvládne pohyb na kruhu v kroku, můžete přejít ke klusu. Cval není vhodný, protože na to je kruh příliš malý.

- Tato hra není lonžování! Nenuďte koně tím, že ho necháte pracovat na kruhu příliš dlouho. Stačí čtyři kola provedená správným způsobem.

 

HRA ČÍSLO ŠEST – STRANOVÁ HRA

 

Tato hra má koně naučit pohybovat se se stejnou samozřejmostí doprava i doleva. N a počátku nácviku je dobré použít jako pomůcku ohradu postavit koně proti ní, aby jeho pohyb dopředu byl omezený. K pohybu do stran stimulujeme koně rytmickým tlakem na hlavu a záď. Později lze cvičit ve volném prostoru, bez ohrady.

 

Radíme:

- Hru začínejte v kroku a do klusu přejděte, až když kůň zvládne cvičení bez problémů.

- Každý kůň zvládá snáz pohyb do jedné strany. Zaměřte se proto zejména na obtížnější stranu a hru opakujte, dokud kůň hladce nezvládne pohyb doprava i doleva.

- Soustřeďte se na svoje pohyby – musejí být cílevědomé a pozitivní.

 

HRA ČÍSLO SEDM – PORSTOROVÁ HRA

 

Při této hře, zvané též stlačovací, se kůň naučí projít omezeným prostorem ohraničeným vaším tělem a nějakou překážkou (např. ohradou). Toto cvičení je důležitou přípravou na situace, na něž kůň v lidském světě běžně narazí a které odporují jeho přirozeným instinktům (třeba nastupování do přepravníku). Pokud si kůň na takové situace zvykne, nebude mít tendenci před nimi utíkat. Sedmá hra pomáhá koni překonat strach ze stísněných prostor, ale hodí se i pro nácvik skoků nebo přecházení potoků.

 

Radíme:

- Prostor, kterým má kůň projít, by zprvu neměl být příliš úzký. Spolu s narůstající sebejistotou koně je možně prostor postupně zužovat až na 1 metr.

- Cvičení provádějte nejprve v kroku, a teprve když je kůň bez problémů zvládne v obou směrech, můžeme přejít do klusu.

 

CO ŘÍCI NA ZÁVĚR?

 

Parelliho cvičení mají obrovskou hodnotu. Zvládnete-li všech sedm her, možná že s překvapením zjistíte, že dosavadní potíže vašeho koně zmizely. Například Přátelská hra pomáhá překonat podrážděnost koně vůči člověku ve stáji, potíže s užděním nebo strach z holícího strojku. Pokud ji kůň bez problémů zvládne ze země, dokáže mu později ušetřit mnoho potíží se stranovými pohyby pod sedlem.

 

Pochopíte, jak kůň myslí, naučíte se dávat mu pokyny pro něj srozumitelným způsobem a kůň se přesvědčí, že jste spolehlivý vůdce. Začnete se lépe chápat a váš vzájemný vztah se vylepší.

 

 

 

 

Základní techniky

 

 

 

Mít poslušného a vychovaného koně je radost. Každodenní práce s problematickým koněm, který má nejrůznější zlozvyky, se ale může snadno stát noční můrou. Navíc najít někoho, kdo by se o něj ve vaší nepřítomnosti postaral je skoro zázrak. A co víc, čím více problémů kůň má, tím hůř se prodává.

 

Proto je nutné, abyste koně naučili základním dobrým návykům.

Jaké to jsou?

Měli byste být schopni:

 

- vést koně, aniž by vás táhl do strany nebo se tlačil před vás.

 

- pracovat a pohybovat se v jeho blízkosti ve stáji, aniž by se vás snažil kousnout nebo kopnout.

 

- Uvázat ho, aniž by se vzpínal a snažil se uvolnit.

 

- Vejít do stáje, aniž byste ho museli odstrkovat z cesty nebo aniž by se snažil utéct.

 

- Odvést ho bezpečně do výběhu a v případě potřeby ho kdykoli odchytit.

 

- Dotýkat se po celém těle, abyste mu případně ošetřili zranění, aplikovali odčervovací pastu nebo aby mu veterinář mohl dát injekci a vyšetřit ho. Koně, kteří trpí bolestí nebo cítí nepohodlí, jsou samozřejmě podráždění a nervózní, ale kůň by si měl zvyknout, že se ho budete dotýkat po celém těle. Může se to hodit např. v případě nutnosti zavést žaludeční sondu.

- Zvednout mu bez problémů všechny čtyři nohy.

 

- Nasadit mu bez potíží výstroj, bandáže apod.

 

- Použít holící strojek.

 

- Zavést a naložit do auta, do přívěsu nebo do přepravního boxu.

 

- Jezdit na něm v ohradě, po jezdeckých stezkách, po silnici a poradit si s každou obtížnou situací, na niž narazíte.

 

- Zajistit, aby kovář či veterinář mohli koně ošetřit, aniž by s ním přitom museli zápolit.

 

 

 

JAK NAUČIT KONĚ USTUPOVAT:

 

Práce ve stáji je m nohem jednodušší, když se kůň umí na povel přesunout doprava, doleva a dozadu.

Zatlačte prsty tam, kde by jezdec normálně dával koni pobídku holení, a zároveň mu dáme hlasový povel: ,,Ustup!“ Pokud kůň reaguje správně, odměníme ho. Tuto techniku můžeme použít i u mladých koní jako přípravu na práci pod sedlem.

 

STRACH Z BIČE

 

Radíme:

- pokud jste u koně špatně odhadli míru ochoty přijmout např. bič nebo holící strojek a kůň se odtahuje, je třeba vrátit se o krok zpět. Věnujte dostatečné množství času upevněním základních návyků a zbytek už přijde sám.

 

- Žádaného výsledku dosáhnete lépe, budete-li postupovat pomalu a věnujete procesu snížení citlivosti delší čas. Je zbytečné výcvik uspěchat a riskovat tak, že kůň propadne panice a zraní sebe nebo vás. Přetěžování koně může vést k jeho mentálnímu fyzickému zhroucení.

 

- Pokud kůň dokáže překonat jeden typ strachu, pravděpodobně se zvýší jeho sebedůvěra a bude schopen se snáze vyrovnávat i s jinými situacemi, které ho dříve děsili.

 

Nejprve koni po bocích přejíždějte jezdeckým bičíkem, potom drezurním a nakonec kontovacím bičem. Pokud kůň bude projevovat nelibost, soustřeďte se na místo, kde se mu to nelíbí. Až projde kůň všemi cvičeními, můžete zkusit kroužit mu nad hlavou bičem a práskat jím vedle něj.

 

 

 

 

STRACH Z IGELITU

 

Jakmile si kůň zvykne na bič můžeme pokračovat v lekci. Teď budeme koni po těle přejíždět igelitovou taškou.

Nejprve ji necháme koni očichat, aby si uvědomil, čím jej osaháváte. Začněte koně třít na krku a na plecích. Pokud kůň dotek a zvuk igelitového materiálu, pokračujte a zvětšujete rozsah třené plochy. Pokračujte na citlivějších místech – v okolí páteře, na břiše a na nohách. Třete koně po celém těle. Nezapomínejte, že kůň musí vaše počínání dobře přijmout. Když kůň získá sebejistotu, tašku roztáhněte a dotýkejte se koně co největší plochou. Problematickou partií bývá břicho – je to citlivé místo a kůň na doteky igelitem může reagovat kopáním. Na konci cvičení, až kůň zvládne všechny partie těla se může přesunout na hlavu. Až bude kůň na igelit zcela zvyklý, tak mu můžete přehodit přes hřbet velkou plachtu. Pokud bude kůň v klidu, máte jistotu, že jste postupovali správně.

 

ŠPANĚLSKÝ KROK NA LONŽI:

 

Lehkými pobídkami biče zvedneme koni nohu a natáhneme ji (bičem). Později v sedle dáme koni pobídku taky bičem (jako na lonži) a kůň by ji měl automaticky natáhnout. Za každý pokrok koně pochvalte, aby se snáz učil a měl z výcviku radost a snažil se.

 

PRÁCE NA RUCE  PROČ JE DŮLEŽITÁ?

 

Práce na ruce je dnes bohužel často opomíjená a to přesto, že byla po staletí, součástí péče o koně. Pokud ji cvičitel zvládne, představuje velký přínos pro koně bez ohledu na věk a na typ předchozího výcviku.

 

Vyjmenujme alespoň některé výhody práce na ruce:

- pomáhá budovat svalstvo koně.

 

- Přivyká koně na hlasové a dotekové povely.

 

 

- Učí koně různým typům pohybu a usnadňuje jejich provedením pod sedlem.

 

- Buduje sebejistotu a sebedůvěru koně.

 

- Zpestřuje výcvikový program.

 

- Umožňuje jezdci zvládnout práci s koněm v krátkém čase a je užitečná i pro koně, kteří nepracují pod sedlem.

 

- Učí koně disciplíně.

 

- Rozvijí vztah mezi koněm a cvičitelem.

 

 

PRÁCE S KAVALETAMI – RŮZNÁ CVIČENÍ

 

KAVALETY VE TVARU ,,L“ – proveďte koně několikrát touto překážkou, ať si na ni zvykne a zná její tvar. Až ji kůň bez problémů a sebemenšího zaváhání zdolá, přejděte k couvání této překážky. Toto cvičení opakujte několikrát a potom přistupte na ovládání na prověšeném vodítku. Pokud vás kůň poslechne, můžete si být jisti, že jste postupovali správně.

 

Plachta na zemi – napněte na zemi plachtu mezi kavaletami. Získejte si důvěru koně a pokoušejte se ji s ním přejít. Kůň bude ze začátku nejistý, ale trpělivost přináší růže. Nechte koně, aby si ji očichal, dotkl, prohlédl si ji.

 

Labyrint – je určen pro zlepšení koordinace. Skládá se ze čtyř až šesti kavalet postavených do čtverce. Proveďte jím koně opatrně a pomalu. Výbornou pomocí je přecházení kavalet napříč. Pokud kůň kavaletám nedůvěřuje, poklepejte na jednotlivé kavalety hůlkou, aby jim kůň věnoval větší pozornost a lépe se koncentroval.

 

Hvězda – postavte do půlkruhu kavalety na krok a proveďte jimi koně. Pokud jimi kůň několikrát projde bez zaváhání na obě dvě strany, můžete kavalety mírně zvýšit.

 

Kavalety v kruhu na lonži – rozestavte asi tři kavalety do kruhu na lonžování pro klus. Koně lonžujte v klusu přes kavalety na obě dvě strany. Až bude kůň připravený, můžete postavit malou překážku.

 

Překážka na lonži – po práci s kavaletami na lonži přejděme na skákání přes překážky na lonži. Stojany nemohou zasahovat do lonže, protože se do něj může lonž zamotat a zranit koně v hubě. Postupně koni překážky zvyšujte, samozřejmě se přizpůsobte dovednostem koně. Toto cvičení vám umožní sledovat styl a pohyb koně při skoku.

 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

:0)

(myšák, 23. 3. 2008 14:52)

Čau Ali,máš to tu mocka pěkný!!!Jukni na moje str.: www.0zviratka0.estranky.cz

fakt good

(šáruš, 10. 2. 2008 19:36)

super clanky aspon sem se trosku poucila:-D

fakt good

(šáruš, 10. 2. 2008 19:36)

super clanky aspon sem se trosku poucila:-D